PONUKA


                    Klient: Lukáš Varga, REAL AGENT, Košice

                    Kontakt: tel.č.: +421 (0) 911-011-287, lukas.varga@realagent.eu

                    Požiadavka: priestory na kancelárie/služby, cca 150 m2

                    Spracoval: (c) Ing. Peter Bubelíni, RK DOMIOS, 02/2017

Navrhované priestory


Ing. Peter Bubelíni - DOMIOS je zmluvný partner vlastníkov ponúkaných nehnuteľností poverený zabezpečením prenájmu uvedených priestorov. Služby DOMIOS pre záujemcov o priestory sú zdarma. V prípade záujmu o prenájom, ďalšie technické špecifikácie, aktuálny stav obsadenosti alebo obhliadku kontaktujte:

Ing. Peter Bubelíni, tel. č.: +421 (0) 903-636-903

             ... alebo mailom