PONUKA


               Klient: McROY SLOVAKIA, pobočka Košice

               Požiadavka: kancelárske priestory, cca 70-80 m2, klimatizácia

               Spracoval: (c) Ing. Peter Bubelíni, DOMIOS, 10/2016

Ing. Peter Bubelíni - DOMIOS je zmluvný partner vlastníkov ponúkaných nehnuteľností poverený zabezpečením prenájmu uvedených priestorov. Služby DOMIOS pre záujemcov o priestory sú zdarma. V prípade záujmu o prenájom, technické špecifikácie, aktuálny stav obsadenosti alebo obhliadku kontaktujte:

Ing. Peter Bubelíni, tel. č.: +421 (0) 903-636-903

... alebo mailom