PONUKA


                Klient: COMMANDER SYSTEMS, s.r.o., monitoring autoparku, Košice

                Požiadavka: kancel. priestory, sklad, klimatizácia, cca 150-200 m2

                Spracoval: (c) Ing. Peter Bubelíni, DOMIOS, 10/2016

Navrhované kancelárske priestory


Ing. Peter Bubelíni - DOMIOS je zmluvný partner vlastníkov ponúkaných nehnuteľností poverený zabezpečením prenájmu uvedených priestorov. Služby DOMIOS pre záujemcov o priestory sú zdarma. V prípade záujmu o prenájom, technické špecifikácie, aktuálny stav obsadenosti alebo obhliadku kontaktujte:

Ing. Peter Bubelíni, tel. č.: +421 (0) 903-636-903

... alebo mailom