"Notár zmluva" zahŕňa:

- spísanie notárskej zápisnice

- overenie identity zmluvných strán

- elektronické podanie zmlúv na kataster


"Notár depozit" zahŕňa:

- spísanie zápisnice o úschove

- overenie identity zmluvných strán



Cena [€]

provízia celkom

30.000,00

notár zmluva - 292,50, notár depozit - xx

800,00

31.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

806,00

32.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

812,00

33.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

818,00

34.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

824,00

35.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

830,00

36.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

834,00

37.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

838,00

38.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

842,00

39.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

846,00

40.000,00

notár zmluva - 341,80, notár depozit - xx

850,00

41.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

854,00

42.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

858,00

43.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

862,00

44.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

866,00

45.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

870,00

46.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

874,00

47.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

878,00

48.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

882,00

49.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

886,00

50.000,00

notár zmluva - 381,80, notár depozit - xx

890,00

51.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

904,00

52.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

918,00

53.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

932,00

54.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

946,00

55.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

960,00

56.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

974,00

57.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

988,00

58.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.002,00

59.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.016,00

60.000,00

notár zmluva - 421,80, notár depozit - xx

1.030,00

61.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.044,00

62.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.058,00

63.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.072,00

64.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.086,00

65.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.100,00

66.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.114,00

67.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.128,00

68.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.142,00

69.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.156,00

70.000,00

notár zmluva - 461,80, notár depozit - xx

1.170,00

71.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.184,00

72.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.198,00

73.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.212,00

74.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.226,00

75.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.240,00

76.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.254,00

77.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.268,00

78.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.282,00

79.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.296,00

80.000,00

notár zmluva - 501,80, notár depozit - xx

1.310,00

81.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.324,00

82.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.338,00

83.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.352,00

84.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.366,00

85.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.380,00

86.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.394,00

87.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.408,00

88.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.422,00

89.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.436,00

90.000,00

notár zmluva - 541,80, notár depozit - xx

1.450,00

91.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.464,00

92.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.478,00

93.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.492,00

94.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.506,00

95.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.520,00

96.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.534,00

97.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.548,00

98.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx 

1.562,00

99.000,00

notár zmluva - xx, notár depozit - xx

1.576,00

100.000,00

notár zmluva - 581,80, notár depozit - xx

1.590,00