" ... konštatujem, že je to zatiaľ najlepší vnútorný priestor v akom som počas svojej doterajšej praxe pracoval. Riešenie, ktoré je realizované v budove ponúka nadštandardný komfort pre prácu a zdravie človeka. Vnímam u našich zamestnancov menej ochorení "prechladnutia z klímy" počas letných mesiacov. V zime vzduch nie je vysušený, čo má taktiež pozitívny účinok na zdravie. Máme menej konfliktov medzi zamestnancami, pretože pri klasickej klíme dochádzalo ku sporom, či má byť vypnutá alebo zapnutá. Zlepšila sa aj efektivita práce a produktivita, čo číselne dokazujú naše výsledky v porovnaní s ostatnými oddeleniami vo firme. Jednoducho, človek strávi čas v príjemnom prostredí kancelárie - veľmi dobre sa tu cítime, príjemne sa tu pracuje".

Ing. D. Vojtko, portfolio manager RWE IT Slovakia, klient "Zelenej budovy"Tlačové správy